МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА ОД ОБЛАСТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

На наше огромно задоволство известуваме дека го потпишавме Меморандумот за соработка од областа на образованието со Средното училиште на град Скопје ,,Кочо Рацин,, и неделава ги пречекавме дел од учениците од струката за економски техничари, на првиот практичен час!

Задоволството е обострано! Меморандумот за соработка ќе придонесе подобрување на квалитетот и ефикасноста на стручното образование во СУГС ,,Кочо Рацин,, Скопје.

Каровска Групација е место каде теоријата и праксата се испреплетуваат!

Среќен почеток!

Најчитани
Категории
Даночен Календар

Останати
Содржини