30 ГОДИНИ МОНЕТАРНА САМОСТОЈНОСТ

Народна Банка на Република Македонија – месецов е одбележан јубилеј, 30 години монетарна самостојност!

30 години од воведот на нашата национална валута- денарот!

Повеќе информации на следниот линк:

https://30godini.nbrm.mk/

Најчитани
Категории
Даночен Календар

Останати
Содржини