Правни лица

РАБОТА И ВО НЕДЕЛА КАЈ ПОВЕЌЕ ТРГОВСКИ ДЕЈНОСТИ НА МАЛО ВО ТУРИСТИЧКИТЕ МЕСТА

Во Сл. Весник Бр.150 од 01.07.2022 година објавен е Законот за измени и дополнување на Законот за трговија. Новините во Законот овозможуваат туристичките места почнувајќи од 09.07.2022 година, да вршат трговија на мало во недела, како и на државни празници  и други празници кои се определени како неработни денови. Министерството за економија, согласно погоре пишаното, …

РАБОТА И ВО НЕДЕЛА КАЈ ПОВЕЌЕ ТРГОВСКИ ДЕЈНОСТИ НА МАЛО ВО ТУРИСТИЧКИТЕ МЕСТА Read More »

РАБОТА И ВО НЕДЕЛА КАЈ ПОВЕЌЕ ТРГОВСКИ ДЕЈНОСТИ НА МАЛО ВО ТУРИСТИЧКИТЕ МЕСТА

Во Сл. Весник Бр.150 од 01.07.2022 година објавен е Законот за измени и дополнување на Законот за трговија. Новините во Законот овозможуваат туристичките места почнувајќи од 09.07.2022 година, да вршат трговија на мало во недела, како и на државни празници  и други празници кои се определени како неработни денови. Министерството за економија, согласно погоре пишаното, …

РАБОТА И ВО НЕДЕЛА КАЈ ПОВЕЌЕ ТРГОВСКИ ДЕЈНОСТИ НА МАЛО ВО ТУРИСТИЧКИТЕ МЕСТА Read More »