Правни лица

Упис на лиценца за вршење на сметководствени работи во ЦР

Денес, 7-ми Октомври 2022 година, краен рок за упис на лиценцата за вршење на сметководствени работи кај ТП сметководители и ТП овластени сметководители и Друштвата за вршење на сметководствени работи. Обврската произлегува од Закон за вршење на сметководствени работи Сл. Весник 173 од 01.08.2022 година, чл. 63 став 4. Постапката за упис се поведува со […]

Упис на лиценца за вршење на сметководствени работи во ЦР Read More »

РАБОТА И ВО НЕДЕЛА КАЈ ПОВЕЌЕ ТРГОВСКИ ДЕЈНОСТИ НА МАЛО ВО ТУРИСТИЧКИТЕ МЕСТА

Во Сл. Весник Бр.150 од 01.07.2022 година објавен е Законот за измени и дополнување на Законот за трговија. Новините во Законот овозможуваат туристичките места почнувајќи од 09.07.2022 година, да вршат трговија на мало во недела, како и на државни празници  и други празници кои се определени како неработни денови. Министерството за економија, согласно погоре пишаното,

РАБОТА И ВО НЕДЕЛА КАЈ ПОВЕЌЕ ТРГОВСКИ ДЕЈНОСТИ НА МАЛО ВО ТУРИСТИЧКИТЕ МЕСТА Read More »

РАБОТА И ВО НЕДЕЛА КАЈ ПОВЕЌЕ ТРГОВСКИ ДЕЈНОСТИ НА МАЛО ВО ТУРИСТИЧКИТЕ МЕСТА

Во Сл. Весник Бр.150 од 01.07.2022 година објавен е Законот за измени и дополнување на Законот за трговија. Новините во Законот овозможуваат туристичките места почнувајќи од 09.07.2022 година, да вршат трговија на мало во недела, како и на државни празници  и други празници кои се определени како неработни денови. Министерството за економија, согласно погоре пишаното,

РАБОТА И ВО НЕДЕЛА КАЈ ПОВЕЌЕ ТРГОВСКИ ДЕЈНОСТИ НА МАЛО ВО ТУРИСТИЧКИТЕ МЕСТА Read More »