ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОК ЗА ЗАКУПНИНА КАЈ ФИЗИЧКИ ЛИЦА

1. До логото на УЈП имаа стрелка > со лев клик на стрелката се појавува главното мени и избирате: – аконтативна пресметка – преглед на Е-ПДД 2. По ова ќе ви се отвори пребарувач во кој треба да ги внесете задолжителните податоци, односно да го изберете вашиот ЕМБГ и после овој чекор го избирате копчето […]

ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОК ЗА ЗАКУПНИНА КАЈ ФИЗИЧКИ ЛИЦА Read More »