Упис на лиценца за вршење на сметководствени работи во ЦР

Денес, 7-ми Октомври 2022 година, краен рок за упис на лиценцата за вршење на сметководствени работи кај ТП сметководители и ТП овластени сметководители и Друштвата за вршење на сметководствени работи. Обврската произлегува од Закон за вршење на сметководствени работи Сл. Весник 173 од 01.08.2022 година, чл. 63 став 4. Постапката за упис се поведува со […]

Упис на лиценца за вршење на сметководствени работи во ЦР Read More »