fizicki

ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОК ЗА ЗАКУПНИНА КАЈ ФИЗИЧКИ ЛИЦА

1. До логото на УЈП имаа стрелка > со лев клик на стрелката се појавува главното мени и избирате: – аконтативна пресметка – преглед на Е-ПДД 2. По ова ќе ви се отвори пребарувач во кој треба да ги внесете задолжителните податоци, односно да го изберете вашиот ЕМБГ и после овој чекор го избирате копчето […]

ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОК ЗА ЗАКУПНИНА КАЈ ФИЗИЧКИ ЛИЦА Read More »

ПРИЈАВА НА ЗАКУПНИНА ВО Е-ПДД

Согласно насоките од Управата за јавни приходи , пријавата на закупнина во системот на Е-ПДД може да се направи на следниов начин: Се најавувате со е-маил и лозинка на Е-ПДД на следниот линк www.e-pdd.ujp.gov.mk Веднаш при отварање на Вашиот профил го бирате полето > Закупнини По изборот на полето > Закупнини, задолжително се внесуваат бараните

ПРИЈАВА НА ЗАКУПНИНА ВО Е-ПДД Read More »