Подготовки

ПОДГОТОВКИ

Нашата понуда опфаќа

Бр.
ОписЧасови во групаИндивидуални часовиЧасови
(1 час = 45 мин)
Г02-01      Часови по сметководство за средношколци во економско училиште5007001
Бр.ОписЧасови во групаИндивидуални часовиЧасови
(1 час = 45 мин)
Г02-02     Часови по сметководство за студенти8001.0001