Подготовки за ученици и студенти

ИМА МОЖНОСТ И ЗА ОНЛАЈН ОБУКИ

 1. 1. Часови по сметководство за средношколци во економско училиште
 • Сметководство за втора година
 • Сметководство за трета година
 1. 2. Часови по сметководство за студенти
 • Основи на сметководство
 • Сметководство на трошоци
 • Управувачко сметководство
 • Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации
 • Финансиско сметководство
 • Анализа на финансиски извештаи
 1. 3. Часови индивидуални, по ваш избор и потреба во делот на административно, деловно, финансиско и сметководствено работење
Страст за знаење!
Страст за успех!
Страст за прогрес!