Список на општини со ознаки – Република Македонија

Реден број Назив на општината Ознака на општината 1 Арачиново 101 2 Берово 102 3 Битола 103 4 Богданци 104 5 Боговиње 105 6 Босилово 106 7 Брвеница 107 8 Валандово 108 9 Василево 109 10 Вевчани 110 11 Велес 111 12 Виница 112 13 Вранештица 113 14 Врапчиште 114 15 Гевгелија 115 16 Гостивар …

Список на општини со ознаки – Република Македонија Read More »