Маријана

Закон за измена и дополна на закон за данок на личен доход

Со Законот за данок на личен доход се уредува оданочувањето на личниот доход на физичките лица, обврзникот за плаќање  на данокот на личен доход, даночната основа за пресметување на данокот на личен доход, даночните стапки, роковите за плаќање на данокот на личен доход, како и други прашања кои се значајни за утврдување и плаќање на …

Закон за измена и дополна на закон за данок на личен доход Read More »

Упис на лиценца за вршење на сметководствени работи во ЦР

Денес, 7-ми Октомври 2022 година, краен рок за упис на лиценцата за вршење на сметководствени работи кај ТП сметководители и ТП овластени сметководители и Друштвата за вршење на сметководствени работи. Обврската произлегува од Закон за вршење на сметководствени работи Сл. Весник 173 од 01.08.2022 година, чл. 63 став 4. Постапката за упис се поведува со …

Упис на лиценца за вршење на сметководствени работи во ЦР Read More »

ПРИЈАВА НА ЗАКУПНИНА ВО Е-ПДД

Согласно насоките од Управата за јавни приходи , пријавата на закупнина во системот на Е-ПДД може да се направи на следниов начин: Се најавувате со е-маил и лозинка на Е-ПДД на следниот линк www.e-pdd.ujp.gov.mk Веднаш при отварање на Вашиот профил го бирате полето > Закупнини По изборот на полето > Закупнини, задолжително се внесуваат бараните …

ПРИЈАВА НА ЗАКУПНИНА ВО Е-ПДД Read More »

ОДЈАВА НА ЗАКУПНИНА ВО Е-ПДД

Согласно насоките од Управата за јавни приходи , одјавувањето на закупнина во системот на Е-ПДД може да се направи на следниов начин: Се најавувате со е-маил и лозинка на Е-ПДД на следниот линк e-pdd.ujp.gov.mk На стрелката (>) во горниот лев ќош се отвара главното мени Во менито се бира најпрвин Аконтативна пресметка > Закупнини > …

ОДЈАВА НА ЗАКУПНИНА ВО Е-ПДД Read More »

Список на општини со ознаки – Република Македонија

Реден број Назив на општината Ознака на општината 1 Арачиново 101 2 Берово 102 3 Битола 103 4 Богданци 104 5 Боговиње 105 6 Босилово 106 7 Брвеница 107 8 Валандово 108 9 Василево 109 10 Вевчани 110 11 Велес 111 12 Виница 112 13 Вранештица 113 14 Врапчиште 114 15 Гевгелија 115 16 Гостивар …

Список на општини со ознаки – Република Македонија Read More »

30 ГОДИНИ МОНЕТАРНА САМОСТОЈНОСТ

Народна Банка на Република Македонија – месецов е одбележан јубилеј, 30 години монетарна самостојност! 30 години од воведот на нашата национална валута- денарот! Повеќе информации на следниот линк: https://30godini.nbrm.mk/